Eğitim Sistemimiz
Eğitim Yöntemimiz;

• Eğitim süremiz bir yılı Arapça hazırlık olmak üzere toplam dört yıldır.

• Öğrencilerimiz açık liseye kayıt olarak liseyi açıktan bitireceklerdir.

• Arapça eğitimimiz İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Arapça 
Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (29 Mayıs ARÖMER) 
kapsamındadır.

• Dört yıllık eğitimin ardından üniversitelerin İslami İlimler bölümünde 
okumak isteyen öğrencilerimiz, akademimizde elde 
edecekleri temel sayesinde, 8 yıllık bir ilim yolculuğunu kesintisiz 
sürdürme imkanı bulacaklardır.

• İsteyen öğrencimiz, akademimizden mezun olduktan sonra 
başka bir fakülteye devam etmeyi tercih edebilecektir.

• Müfredatımız, alanında uzman hocalarımız 
tarafından,  Kuran-ı Kerim, Siyer, Hadis, Fıkıh vb. temel ilimler 
eğitimi; akademik alanda başarılarını artıracak temel alan 
eğitimleri sağlanacaktır. 
  Müfredatımızdan Ana Başlıklar;

• Arapça; bir yıllık hazırlık sayesinde ileri derecede okuma, yazma, konuşma kabiliyeti kazandırılması.
• Kur’an-ı Kerim (Kıraat, Tecvid)
• Siyer-i Nebi
• Hadis
• Tefsir
• Fıkıh
• İslam Tarihi
• Tefsir, Hadis ve Fıkıh Usulü
• Sosyoloji, Psikoloji
• Türkçe, Edebiyat, Tarih, Coğrafya
• Matematik, Fizik, Kimya
• Yemek pişirme sanatı
• Ev idaresi
• Aile olmaya hazırlık
• Bazı sanatsal sosyal ve sportif faaliyetler
• Aileler ile kızlarımız arasındaki var olan iletişim problemlerinin çözümüne dair öneriler ve davranış terapileri,
• Kızlarımızın aktif İslami toplumsal hayata entegrasyonu ve
düzenli katılımla elde edilecek alışkanları kazandırmak için
gönüllük esasına dayalı İslami yardım faaliyetleri ve
organizasyonlar.